Automatizacija BIM projektnog procesa

Poštovani posetioci sajta TeamCAD,

nastavljamo sa obradom interesantnih tema vezanih za BIM projektni proces. Kao što sam najavio u prethodnom tekstu „Napredno upravljanje BIM podacima“ u ovom tekstu ću obrađivati automatizaciju BIM projektnog procesa. Logično je da, pre nego što uđemo dublje u analizu automatizacije BIM projektnog procesa, najpre definišemo šta tačno znači BIM, a šta pojam automatizacije, pa da kasnije razmotrimo šta zapravo želimo da automatizujemo.

Po meni, najbolja definicija BIM projektnog procesa je da je BIM projektni proces „metodologija koja se oslanja na inteligentan, podacima bogat 3D model, kao osnovu za projektovanje, simulaciju i saradnju između projektanta, izvođača radova i investitora kroz različite faze projektnog procesa“.


BIM projektni proces - grafik


Automatizaciju kao pojam možemo definisati kao „tehniku pravljenja proizvoda, proces ili sistem koji funkcioniše automatski“ ili kao „kreiranje i implementaciju tehnologije i radnog toka koji nadgleda ili kontroliše izradu proizvoda i usluga i njihovu isporuku,“ (definicija prevedena sa „International Society for Automation“ – ISA).


Automatizacija procesa - definicija


Nakon što smo definisali šta je to BIM projektni proces, a šta automatizacija, nailazimo na problem kako definisati odnos između BIM radnog toka i automatizacije. Nameću se pitanja poput - zar BIM projektni proces nije sam po sebi automatizacija projektnog procesa? Da li je automatizacija alat kojim se BIM projektni proces može unaprediti? Kako automatizacija procesa u samom BIM radnom toku može dodati vrednost BIM projektnom procesu i doneti uštede učesnicima u projektu?

Ukoliko ste pažljivo pročitali pitanja, a zatim i razmislili o njima, priznaćete da nije tako jednostavno dati kratak i jednostavan odgovor ni na jedno postavljeno pitanje. Stoga ću u nastavku teksta razraditi svako od postavljenih pitanja i dati detaljan odgovor na svako od njih.

Da li je BIM projektni proces sam po sebi automatizacija projektnog procesa?

Ukoliko se vratite na uvodni deo teksta i pročitate definiciju BIM projektnog procesa, mislim da se možete složiti sa mnom da BIM projektni proces ne znači sam po sebi i automatizaciju projektnog procesa. Možemo reći da BIM tek delimično automatizuje projektni proces, ali se ne može smatrati alatom koji u potpunosti uspostavlja automatizaciju generisanja i razmene podataka u samom BIM projektnom procesu. Evo i objašnjenja za takvu tvrdnju:

Već znamo da svaki BIM model discipline, u okviru BIM multidisciplinarnog projekta, tokom projektnog procesa generiše veliku količinu podataka. Da bismo što preciznije dali odgovor na postavljeno pitanje - da li je BIM projektni proces sam po sebi automatizacija projektnog procesa, po mom mišljenju, potrebno je grubo klasifikovati generisane podatke u BIM modelu discipline i to: na podatke vezane za geometriju BIM modela, podatke vezane za analitiku i različite proračune u BIM modelu discipline i podatke generisane za razmenu između različitih disciplina u projektu u cilju optimizacije multidisciplinarnog BIM projektnog procesa. Zatim je potrebno razmotriti način na koji su oni generisani i kakva im je vrednost u smislu automatizacije multidisciplinarnog BIM projektnog procesa:

 • podaci vezani za geometriju BIM modela discipline:
  - generišu se delimično automatizovano tokom modelovanja BIM modela discipline;
  - imaju vrednost uglavnom vezanu za multidisciplinarnu koordinaciju između BIM modela različitih disciplina;
 • podaci vezani za materijale, analitiku i različite proračune u BIM modelu discipline:
  - nisu generisani automatski;
  - da bi imali vrednost u okviru discipline, uglavnom je potrebno manuelno dodavanje podataka;
 • podaci generisani za razmenu između različitih disciplina u cilju optimizacije multidisciplinarnog BIM radnog toka:
  - uglavnom nisu generisani automatski;
  - da bi imali vrednost u okviru razmene podataka u multidisciplinarnom projektnom procesu, uglavnom je potrebno manuelno dodavanje podataka.

Nakon analize generisanih podataka tokom BIM projektnog procesa, klasifikovanih prema tome kako su generisani i koja je njihova vrednost, nameće se jasan zaključak da postoji dosta prostora za unapređenje BIM projektnog procesa.

Analiza generisanih BIM podataka

Da li je to moguće postići upotrebom različitih digitalnih alata za optimizaciju i automatizaciju BIM projektnog procesa?

Da li je automatizacija alat kojim se BIM projektni proces može unaprediti?

Odgovor na ovo pitanje znatno je jednostavniji u odnosu na prethodno i ne zahteva dugotrajno razmatranje.

Automatizacija BIM projektnog procesa različitim digitalnim alatima, postala je apsolutno neophodna i kao takva donosi dosta koristi i ušteda svim učesnicima u projektu. Tokom BIM projektnog procesa postižu se velike uštede upotrebom različitih digitalnih alata koji automatizuju parametarsko nestandardno modelovanje, generisanje dodatnih BIM podataka, obradu i manipulaciju generisanim BIM podacima, automatizovanu i uređenu razmenu BIM podataka između različitih disciplina.

Međutim, po samoj definiciji, automatizacija BIM projektnog procesa najviše koristi donosi investitoru, iz razloga što implementacijom automatizacije BIM projektnog procesa investitor za isti broj utrošenih radnih časova od strane projektanta i izvođača dobija mnogo više podataka. Tako generisani podaci ujedno su i veoma precizni, pošto se prilikom automatizacije BIM projektnog procesa manuelni rad i ljudska greška svode na minimum.

Automatizacija BIM projektnog procesa

Da bismo bolje sagledali kako automatizacija BIM projektnog procesa može biti od pomoći, moramo prvo ustanoviti koji se digitalni alati najčešće koriste u procesu automatizacije BIM projektnog procesa i u procesu optimizacije BIM radnog toka uopšte:

 • Dynamo je digitalni alat koji služi za parametarsko nestandardno modelovanje, generisanje dodatnih i nestandardnih podataka za efikasnije proračune u okviru BIM modela discipline; za obradu, manipulaciju i lakšu vizuelizaciju generisanih podataka u BIM modelu i uređenu razmenu podataka između različitih disciplina u multidisciplinarnom BIM projektnom procesu. Dynamo je programski jezik i bazira se na principu vizuelnog programiranja. Razlog koji ga svrstava u omiljene digitalne alate za automatizaciju BIM projektnog procesa je taj što je integrisan sa Revit platformom i ne zahteva nikakve dodatne troškove nabavke. Lak je za učenje i ne zahteva veliko programersko iskustvo. Ogromna prednost uključivanja Dynamo-a, kao digitalnog alata za automatizaciju BIM projektnog procesa je ta što jednom napisana Dynamo skripta, koja automatizuje određeni logički deo BIM projektnog procesa, može biti korišćena na neograničenom broju projekata. To, dobro osmišljenoj Dynamo skripti primenjivoj na više projekata, daje ogromnu vrednost i učesnicima u projektu donosi velike uštede.
 • Python je objektno orijentisan programski jezik koji se najčešće koristi za generisanje, transfer i obradu podataka u BIM projektnom procesu. Python pomaže jednako efikasno kao Revit plug in (PyRevit) ili kao deo Dynamo skripti integrisan u Dynamo „Node“. Ono što karakteriše Python je da je on omiljeni alat takođe i kod nauke o podacima, automatizacije sistema, razvoja API itd. Inače, prva napisana knjiga, koja se bavila obukom programera za korišćenje Python programskog jezika, zove se „Automatizuj dosadne stvari“. Ova činjenica maksimalno pojednostavljuje svako dalje objašnjenje čemu Python služi u domenu automatizacije BIM radnog toka, kako za operacije u modelu BIM modela discipline, tako i u multidisciplinarnom BIM projektnom okruženju.
 • Revit/Excel link je digitalni alat za automatizaciju unosa podataka u BIM model, kao i za obradu podataka, različite proračune i vizuelizaciju podataka BIM modela discipline ili multidisciplinarnog BIM modela. Revit/Excel link se takođe može koristiti i za uređenu razmenu podataka između različitih disciplina u multidisciplinarnom BIM projektnom procesu.

Gore navedeni digitalni alati su najmoćniji alati za automatizaciju BIM projektnog procesa. Naravno da postoji još mnogo digitalnih alata koji su veoma korisni za uspešnu implementaciju automatizacije BIM projektnog procesa. Međutim, cilj teksta nije da predstavim sve moguće alate za uspešnu implementaciju automatizacije BIM projektnog procesa, već da Vam dam ideju u kom smeru bi trebalo da razmišljate kada pokušavate da pronađete najbolje digitalne alate za automatizaciju i optimizaciju BIM projektnog procesa.

Kako automatizacija procesa u samom BIM projektnom procesu može dodati vrednost projektnom procesu i doneti uštede učesnicima u projektu?

Automatizacija procesa u samom BIM projektnom procesu može doneti značajne uštede svim učesnicima, pod uslovom da je uređena razmena podataka predefinisana u samom BIM Execution Plan-u (BEP). Projektantima disciplina i izvođaču radova u multidisciplinarnom projektu dalje ostaje samo da prate BIM zahteve, koje je pred njih postavio, najčešće, investitor.

Kao što sam ranije napomenuo, osim samih ušteda u utrošenom vremenu tokom BIM projektnog procesa, automatizacija donosi dodatnu vrednost samom projektu kroz minimalizovanje mogućnosti ljudske greške prilikom manuelnog upisa određenih vrednosti u parametre BIM modela, kao i u većoj količini digitalnih podataka u BIM modelima disciplina, generisanih bez dodatnih sati potrošenih na manuelni unos podataka.

usteda vremena i novca tokom BIM projektnog procesa

Pre nego što nastavim o tome kako automatizacija procesa u samom BIM radnom toku može dodati vrednost projektnom procesu i doneti uštede učesnicima u projektu, moram se prisetiti diskusije mog kolege tokom jednog BIM foruma, gde je na jednostavan način objasnio najbolji put do velikih optimizacija i ušteda u BIM projektnom procesu. Naime, metaforično mi je predstavio automatizaciju BIM projektnog procesa kao dugotrajni rat, u kome je, da bi se pobedilo, potrebno pobediti u mnogo malih bitaka. Na sličan način se mogu posmatrati Dynamo i Python skripte, kao i Revit/Excel link.

Jednostavno, nije moguće napisati jednu veoma složenu skriptu i očekivati od nje da će nam nekom magijom, klikom na dugme, uspešno automatizovati kompletan BIM projektni proces.

Ali uz više manjih Dynamo i Python skripti, kao i Excel fajlova linkovanih za Revit model, koji automatizuju logične celine u BIM projektnom procesu, moguće je optimizovati BIM projektni proces i redukovati ogromnu količinu manuelnog rada. Zatim je moguće ugraditi formule u Dynamo i Python skripte i u Excel fajl linkovan za Revit model i iz njih dobiti rezultate koji će nam pomoći u daljem BIM projektnom procesu. Na kraju, ali ne i najmanje važno, uz pomoć Dynamo i Python skripti, kao i uz pomoć Excel fajla, moguće je linkovati podatke kako za razmenu između disciplina, tako i za linkovanje dodatnih podataka vezanih za elemente u BIM modelu discipline, a koji mogu biti od velike pomoći kod BIM modela za izračunavanje operativnih troškova održavanja objekta.

I sam sam prisustvovao mnogim prezentacijama gde su najavljivane spektakularne mogućnosti određenih digitalnih alata, ali pošto ih nisam video svojim očima niti sam video kako one rade u realnom projektnom okruženju, nisam u potpunosti ostao uveren u same mogućnosti koje su bile predstavljene na prezentaciji. Pošto se ovaj tekst može sagledati i kao neka vrsta prezentacije, ne bih želeo čitaoce da ostavim razočaranim.

Stoga Vam dajem link ka primerima uspešne implementacije alata automatizacije u BIM projektnom okruženju.

U narednom tekstu „Male, a velike uštede u BIM projektnom procesu“, daću Vam još mnogo primera uspešne automatizacije BIM projektnog procesa pomoću Dynamo/Python/Excel-a, što će Vam, nadam se, dati ideju kako i Vi sami možete automatizovati BIM projektni proces na Vašem narednom projektu.

Ovim bih završio tekst o automatizaciji BIM projektnog procesa. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, komentare ili potrebu da detaljnije saznate o temi koju sam obradio u tekstu „Automatizacija BIM projektnog procesa“, molim Vas kontaktirajte TeamCAD, koji će Vam rado pružiti dopunske informacije.

Do sledećeg teksta,
Predrag Jovanović

 

::

Prethodni tekst na temu možete pročitati ovde:

 "Napredno upravljanje BIM podacima" 

 


© 2021 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Bulevar Mihaila Pupina 10V / 423 (IV sprat)
11070 Novi Beograd, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.