+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Razmena pogleda proizvoda u programu Autodesk Vault

U programu Autodesk Vault 2018.1 moguće je izvršti razmenu pogleda proizvoda sa ostalim korisnicima na jednostavan, brz i siguran način. Tehnička dokumentacija i proizvodi u 3D projekciji mogu se otvoriti preko računara na kome je dostupan internet ili preko mobilnog telefona. Korisna adresa.