+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Veštačka inteligencija – Praktičan primer koji bi mogao da se primenjuje u građevinarstvu i proizvodnji u budućnosti

Veštačka inteligencija – Praktičan primer koji bi mogao da se primenjuje u građevinarstvu i proizvodnji u budućnosti

Veštačka inteligencija je oblast računarskih nauka koja uključuje teoriju i razvoj računarskih sistema sposobnih za obavljanje zadataka koji obično zahtevaju ljudsku inteligenciju, kao što su vizuelna percepcija, prepoznavanje govora, odlučivanje i prevođenje iz jednog jezika u drugi.

Mašinsko učenje je vrsta veštačke inteligencije koja omogućava računarima mogućnost učenja bez eksplicitnog programiranja. Proces učenja mašina je sličan onome kod pretraživanja podataka (sa ciljem generisanja nove informacije). 

Danas se prate sve mere predostrožnosti prilikom rada sa robotima. U budućnosti, neke od mera predostrožnosti mogu biti ublažene.

Praktičan primer i video, mogu se pogledati na  sledećoj adresi