+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Pet mitova o iznajmljivanju Autodesk proizvoda

Autodesk proizvodi su trenutno dostupni samo kroz sistem iznajmljivanja („Subscription“). U nastavku je opisano pet najčešćih mitova o ovakvom vidu licenciranja:

1. „Neću moći da koristim svoje trajne licence nakon 2016. godine!“

Postojeće trajne Autodesk licence su i dalje važeće. Svako zadržava svoje trajne licence i može da ih koristi u skladu sa licencnim pravima. Ukoliko je Autodesk program pod aktivnim održavanjem („Maintenance Plan“), nastavlja se sa korišćenjem benefita koje pretplata pruža. Za više detalja o promenama kod trajnih Autodesk licenci pogledati sledeći link.

2. „Ne želim da se povežem na internet svaki put kad koristim Autodesk proizvod.“

Internet je neophodan za aktivaciju programa kada se prvi put pokreće iznajmljena licenca. Posle aktivacije Autodesk program će raditi bez interneta do 30 dana, nakon čega se mora povezati na internet radi provere licence, što omogućava novih 30 dana rada bez interneta. Obaveštenje se dobija 7 dana pre nego što je neophodno da se izvrši provera licence na internetu. Internet veza je uvek neophodna kako bi se koristili „cloud“ servisi.

3. „Svi moji fajlovi i projekti će automatski biti sačuvani na internetu.“

Fajlovi i projekti koji se formiraju pomoću iznajmljenih Autodesk licenci („Subscription“) čuvaju se lokalno. Korisnik zadržava sve lokalne podatke čak i ako prekine najam programa. Besplatna Autodesk programska rešenja mogu se koristiti za pregledanje podataka, a ukoliko je potrebna izmena iste se mogu iznajmiti.

4. „Uvek ću biti primoran da koristim najnoviju verziju Autodesk proizvoda.“

Dobija se mogućnost korišćenja najnovije verzije Autodesk programa, ali korisnik odlučuje kada želi da koristi noviju verziju programa. Iznajmljivanjem Autodesk licenci dobija se pravo korišćenja softvera tri prethodne verzija od trenutno aktuelne. Za više detalja o mogućnostima korišćenja prethodnih verzija Autodesk programa pogledati sledeći link.

5. „Neću imati mogućnost da koristim mrežnu licencu.“

Autodesk pruža mogućnost iznajmljivanja licence koja omogućava da više korisnika pristupa mrežnoj licenci. Ovo takođe može biti opcija ukoliko korisnik želi da koristi Autodesk proizvode ali ne želi da bude povezan na internet. Najam ovih licenci omogućava sve benefite kao i najam pojedinačnih licenci.