+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Radni dijagrami - Autodesk Praxis

Lak za upotrebu, nije potrebna instalacija jer je sve u Cloud-u. Praxis je besplatan program namenjen pravljenju i dokumentovanju dijagrama radnih tokova. Povratne informacije bile bi od koristi timu koji radi na aplikaciji i stalno je unapređuje.

Praxisu se može pristupiti preko sledeće adrese.