+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Autodesk REVIT 2017 - Distribucija armature promenljive dužine i numeracija šipki

Autodesk REVIT 2017 - Distribucija armature promenljive dužine i numeracija šipki

Omogućeno je postavljanje armature duž nestandardnih betonskih elemenata tako da geometrija armaturnih šipki prati promenu geometrije betonskog elementa. U kombinaciji sa unapređenim alatima za numeraciju šipki, ovo predstavlja velik korak napred kada su u pitanju mogućnosti Revita u pogledu armiranja. Više o ovoj temi možete pročitati na sledećoj adresi.