TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Implementacija rešenja Autodesk Vault

Autodesk Vault je program za upravljanje tehničkom dokumentacijom koje obuhvata 2D crteže, 3D modele, ponude, kalkulacije, fotografije i druge različite fajl formate. Autodesk Vault spada u grupu softverskih rešenja Product Document Management System (PDM). Autodesk Vault je baziran na Microsoft SQL platformi. Pogodan je za upotrebu u kompanijama koje koriste Autodesk rešenja i imaju veliku količinu DWG crteža, 3D modela rađenih u programima AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plant 3D, Autodesk 3ds max itd.

2

Razlozi za implementaciju programa Autodesk Vault su sledeći:

 • Jednostavno upravljanje podacima (2D crteži, 3D modeli, ponude, kalkulacije, fotografije ...);
 • Svi elementi projekta se nalaze na jednoj lokaciji;
 • Korisnici prema definisanim pravima pristupa mogu da koriste ponuđene podatke;
 • Istovremeno, više korisnika može da radi na različitim elementima istog projekta;
 • Potpuno se eliminiše mogućnost greške pri razmeni elemenata projekta;
 • Eliminišu se situacije gde korisnici na svojim računarima imaju različite verzije istog projekta;
 • Moguće je pratiti kompletnu istoriju razvoja određenog projekta;
 • Prema potrebi, može se iskoristiti neka od prethodnih verzija projekta;

Alati za rad sa programom Autodesk Vault su integrisani u Autodesk programe: AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit ... Dodatno su podržani različiti fajl formati (PDF, JPG, TXT ...) i integracija u Microsoft Office programe Word, Excel, PowerPoint i Outlook (DOC, XLS, PPT ...).

5

Metodologija uvođenja Autodesk Vaulta u okruženje kompanije podrazumeva: analizu postojećeg sistema, definisanje ciljeva i zahteva korisnika na osnovu koga se definiše plan implementacije. Planom su definisane sledeće oblasti: implementacija, prilagođavanje rešenja, obuka za administratore i korisnike, tehnička podrška.

Primer uspešne implementacije rešenja Autodesk Vault Professional u Srbiji je kompanija ATB SEVER – Subotica. Rešenjem su pokrivene četiri organizacione celine u okviru kompanije i 40 inženjera i menadžera koji za projektovanje koriste Autodesk programe: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, Product Design Suite, Autodesk Simulation itd. U sledećoj fazi implementacije je planirano povezivanje ERP rešenja SAP i Autodesk Vault Professional-a.

6 3

Ukoliko ste zainteresovani za Vault implementaciju u vašoj kompaniji molimo vas da popunite anketu.

i> PD&am-paketi>KOLEKCIJE
  div>
i> PD&am-paketi>KOLEKpaketi/aec-collection>AEC collectiodiv>i> PD&am-paketa href=/autodesk-paketi/product-design-collectiodiv>i> PD&am-paketve" data-ukje i/aughii2eny-a.
 • AutoCAD
 • AutoCAD LT
 • Raster Design
 • Dodatne inf
 • mcad.rs/niskogradnja-i-gis>

  enja
 • Licence za edukaciju
 • Testiranje na 30 dana
  • PROIZVODNO MAŠIh-1-4>
   • PAKET SADRŽI: INVENTOR PRO, INVlass="uk-nav uk-nav-naAUTOCAD...
 • Inventor Professional
 • Nastran In-CAD
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD Electrical
 • Woodwork for Inventor
 • AutoCAD Electrical
 • <>
 • <
 • SIGMATEK (Nesting)
 • nDiprodlation itd. U saliRji mom)EU-e0gnRault>andtver/sigmatek-nesting/sigmampr>na href=ht
 • na href=hn-icon-star> AEC KOLEKCIJA
  PAKET SADRŽI: Rdtver/sigmatek-nesting/sigmampr>SWORKS, CIVIL3D, AUTOCAD, 3DS MAX...
 • Advance SteelAutodesk RobotAutodesk Naviswordwork>Woodwork forhref=http://teamcad.rs/visokogradnja/bim-360>BIM 360
 • MULTIMEDIJA I ZABAVA