TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Autodesk Inventor Professional

Autodesk Inventor Professional je program koji je temelj Autodeskovog rešenja za digitalne modele. Autodesk Inventor Professional omogućava proveru svih karakteristika 3D modela proizvoda bez njegove izrade ili fizičkog testiranja. Omogućavajući korišćenje digitalnog prototipa za vizuelizaciju i simulaciju proizvodnje, Inventor pomaže u komunikaciji između projektanata, smanjenje grešaka i naravno, u izradi više inovativnih proizvoda. Autodesk Inventor Professional proizvodi uključuju parametarski dizajn okruženja za razvoj proizvoda na konceptualnom nivou (skica) i kinematike delova i sklopova. Autodesk Inventor Professional automatizuje stvaranje naprednih geometrija komponenti, kao što su plastični delovi, čelični ramovi, cevi i cevovodi, kao i električnih kablova i žica. Inventor pomaže da se smanji opterećenje geometrije, tako da se za kratko vreme može napraviti i usavršiti digitalni prototip koji potvrđuje funkciju dizajna i smanjuje troškove proizvodnje.

Da bi se potvrdio dizajn jednog proizvoda pre nego što bude napravljen, potrebno je angažovati stručnjaka za to. Sa Inventorom nije potrebno biti stručnjak za simulacije i optimizaciju dizajna. Inventor linija proizvoda uključuje jednostavno modelovanje i montažu prozvoda koji su integrisan deo. Kretanje proizvoda se može simulirati, a takođe i opteretiti. Simulirajući napone i pokrete, može se optimizovati i potvrditi dizajn proizvoda u realnim uslovima pre nego što proizvod bude izrađen. Autodesk Inventor je kompatibilan sa programima Autodeska koji se bave: industrijskim dizajnom proizvoda (Autodesk Alias Design, Surface i Automotive), projektovanjem energetskih postrojenja (AutoCAD Plant 3D), projektovanjem instalacija u visokogradnji (Autodesk Revit MEP), projektovanjem alata za plastiku (Autodesk Moldflow), FEA analizom proizvoda (Autodesk Simulation Mechanical, Autodesk Simulation CFD, Autodesk Nastran), vizuelizacijom i prezentacijom proizvoda (Autodesk 3ds Max), programiranjem CNC mašina (Autodesk HSM), Upravljanje tehničkom dokumentacijom (Autodesk Vault)…

Takođe, Autodesk Inventor Professional je moguće integrisati i sa ostalim programskim sistemima drugih kompanija kao što su ANSYS, InventoCAM, SigmaNEST, Woodwork4Inventor... 

Od verzije 2017 nije moguće iznajmiti program Autodesk Inventor već samo program Autodesk Inventor Professional u varijanti pojedinačne licence (Single-User) koji pokriva sledeće oblasti:

 • Izvorna DWG kompatibilnost
 • BIM međuoperativnost 
 • Upravljanje teh. dokumentacijom 
 • Digitalni prototipovi
 • Direktna izmena
 • Projektovanje mašinskih sklopova
 • Direktna manipulacija 
 • Translatori
 • Projektovanje proizvoda od plastike
 • Modelovanje slobodnih formi
 • Vrhunska vizuelizacija 
 • Rad sa velikim sklopovima
 • Automatizovana izrada sastavnica
 • Preko 1 milion standardnih elemenata
 • Alati za automatizaciju projektovanja
 • Projektovanje kroz definisane inženjerske parametre
 • Rad sa  limovima
 • Projektovanje čeličnih konstrukcija i zavarivanje
 • Rad sa oblakom tačaka
 • Formiranje 3D PDF dokumenta
 • Projektovanje alata za livenje plastike
 • Cevovodi
 • Elektroinstalacije
 • Dinamičke simulacije
 • FEA  analize

Preuzmite PDF fajl se više detalja o programu Autodesk Inventor Professional.

Pogledajte stranu sa TeamCAD referencama za rešenja u proizvodnom mašinstvu.

  

//div>//div>//div> /scriptvar cb=funectio(){var l=dockumen.crematEplemen('/lin');l. rel' stylsheet';l. href'=http://teamcad.wbdghiitmzel.maxcdn-edge.com/media/plg_jchoptimize/cache56eb219d684b89c47272f650d34acbce_0e.cs';var h=dockumen.getEplemensByTagName('-hea')[0];h.rappndChild(l);};var raf=requvesAniomatonFaram||mozRequvesAniomatonFaram||webkitRequvesAniomatonFaram||msRequvesAniomatonFaram;if(raf)raf(cb);else w/inow.addEnvenLsistner('/oea',cb);>no/script>