TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

AutoCAD Electrical

Kod projektovanja mašina ili proizvoda koji se pokreću, električno upravljanje je verovatno ključna komponenta projektantskih zahteva. Projektanti električnog upravljanja se obično oslanjaju na specifične, namenski pravljene aplikacije da bi završili svoje poslove. To može da izazove određene probleme, jer takve aplikacije zahtevaju ručno rađenu osnovu za električne šeme, što može dovesti do grešaka u projektu. Takođe, takve aplikacije ne omogućavaju jednostavan način za deljenje projektnih informacija koja u krajnjoj liniji može koštati kompaniju vremena i novca. 

AutoCAD Electrical, deo Autodeskove familije, namenski je izgrađen za kreiranje i izmenu električnih upravljačkih projekata. U sebi sadrži alate potrebne za brzo i precizno projektovanje i menjanje električnih upravljačkih sistema uz značajno smanjenje troškova. 

Prednosti programa Autodesk Electrical u odnosu na AutoCAD:

  • Obimna biblioteka simbola
  • Automatsko numerisanje provodnika i obeležavanje komponenti
  • Automatski projektni izveštaji
  • Provera grešaka u realnom vremenu
  • Unakrsno povezivanje releja i kontakata u realnom vremenu
  • Formiranje pametnih crteža rasporeda opreme 
  • Karakteristike specifične za elektro crtanje
  • Automatsko kreiranje PLC U/I crteža iz tabela
  • Razmena crteža sa kupcima i dobavljačima i praćenje njihovih izmena
  • Ponovno korišćenje postojećih crteža

 Preuzmite fajl u PDF formatu.