Woodwork for Inventor - noviteti u verziji 10

 

Dizajn
● U jednom koraku za više predmeta istovremeno može se definisati orijentacija teksture i veličina sirovog komada. Sada korisnici to mogu učiniti i za cele sklopove, ne samo za pojedinačne elemente, čime je povećana brzina dizajniranja predmeta.
● Poboljšano je automatsko definisanje orijentacije teksture. Prilikom odabira materijala smanjena je mogućnost pogrešne orijentacije teksture, a samim tim i pogrešne veličine radnog komada.
● Dodata je nova funkcija koja automatski definiše dodatke za obradu čime je sprečena mogućnost da se stranice konačnog i stranice sirovog predmeta podudaraju.
● Tu je nova opcija za definisanje dodataka za obradu.
● iPartovima i njegovim članovima mogu se dodeliti materijali iz Woodwork for Inventor (W4INV) baze čime postaju tretirani kao i svi drugi W4INV partovi.
● Sada je moguće koristiti modifikovane članove iPartova prilikom smeštanja okova u sklopove.
● Poboljšana je procedura za kreiranje iBox komponenti. Sada iBox komponente mogu biti umnožene koristeći i Inventorove komande “Vault Copy Design”, “iLogic Design Copy” i ostaće povezane sa skeletom bez obzira kojom komandom su iBox komponente umnožene.

Generisanje BOMova
● Nov mehanizam je razvijen za generisanje BOMova. Prethodno je bila neophodna instalacija Microsoft Excela kako bi se generisala specifikacija BOMa. Sada Excel nije više potreban za to. Značajno je ubrzano vreme za dobijanje specifikacije.

● Moguće je kreirati nov tip izveštaja {BOM.ItemList}, kojim se zasebno prikazuju podaci o radnom komadu i materijalima u odvojenom izveštaju.
● Uveden je nov tip tabele {Table.Start.ExtendedFullHierarchy} u strukturnoj kartici BOMa koja tretira W4INV materijale kao posebne stavke za izveštaje. Zajedno sa prethodno opisanim izveštajem {BOM.ItemList} znatno je pojednostavljen izvoz podataka u ERP sisteme.
● Poboljšano je izračunavanje materijala za farbanje površina. Površine obojene istom bojom se sada računaju kao jedna stavka.
● Omogućeno je označavanje zakošenih ivica pravougaonih predmeta.
● Omogućeno je prikupljanje podataka o veličinama predmeta bez dodataka za obradu.
● Nova opcija proverava prisustvo delova kojima nisu dodeljeni Woodwork for Inventor materijali. Spisak sa ovim detaljima se prikazuje kao podsetnik pre generisanja specifikacije.

Auto Plot
● Komandom “Drawing Refresh” mogu se ažurirati samo odabrani listovi jednog crteža.
● Uvedena je nova funkcionalnost kojom je moguće pokrenuti komandu “Drawing Refresh” odabirom crteža sa hard diska. Na ovaj način se mogu ažurirati crteži bez otvaranja u Inventoru.
● Sada se uz pomoć komande “Drawing Refresh” mogu automatski ažurirati podaci iz “Custom iProperties” partova koji se prikazuju u W4INV BOM.

CAM
● Razvijena je tehnologija za CAM simulacije. Sada korisnici mogu vizuelno proveriti rezultate definisane CAM tehnologije u Woodwork for Inventor CAM okruženju.
● Dodata je nova CAM operacija - dimenzionisanje.
● Kreirani su novi post procesori i odgovarajuća podešavanja za CNC mašine:
       - Shop Bot 2D
       - Xilog SCM (Old XXL format)
       - G-code 2D

Ostalo
● Komanda “Asset Wizard” je poboljšana mogućnošću za upravljanje linkovima u fajlovima. Ovim se olakšava migracija “Single user” projekata u “Vault user” projekte, kada je veoma važno definisati novu lokaciju linkovanih fajlova.
● Komanda “Assembly Copier” sada može upariti fajlove po njihovom tipu i primeniti identično preimenovanje.
● U okviru podešavanja komande “Assembly Copier” postoji nova funkcionalnost koja omogućuje preimenovanje uparenih i linkovanih Inventorovih fajlova. Na primer, 3D model i crtež identične komponente mogu dobiti isto ime nakon preimenovanja.
● Komanda “Assembly Copier” sada radi i sa supresovanim komponentama.

Najnovija verzija programa Woodwork for Inventor kompatibilna je sa verzijama 2018 i 2019 programa Autodesk Inventor Professional.

Tekst preveo: Darko Ćaldović, dipl.inž.maš, Autodesk MFG application engineer
Izvor

 


© 2020 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.