BIM 360

Cloud servisi za upravljanje dokumentacijom i saradnju između učesnika na građevinskim projektima 

BIM 360

Cloud servisi za upravljanje dokumentacijom i saradnju između učesnika na građevinskim projektima 

Svi BIM 360 servisi se oslanjaju na platformu BIM 360 Docs. Ovo je Autodesk skladišni sistem (cloud storage) poput gdrive, dropbox, i sl. BIM 360 Docs je osnova, i može se koristiti nezavisno od ostalih servisa. Za funkcionisanje ostalih servisa (Design, Coordinate, Build, Ops...) neophodan je i BIM 360 Docs, što znači da nabrojani servisi u sebi sadrže i BIM 360 Docs. Upravljanje pravima pristupa podacima kontroliše se kroz BIM 360 Docs.

Dodatne funkcionalnosti pružaju ostali BIM 360 servisi za koje se korisnik opredeljuje u odnosu na svoje potrebe:

  BIM 360 Design
  BIM 360 Coordinate
  BIM 360 Build
  BIM 360 Ops
  BIM 360 Plan
  BIM 360 Layout

Platforma BIM 360 je osmišljena kako bi se povećala efikasnost u izradi projekta. BIM 360 servisi sadrže alate namenjene komunikaciji učesnika u projektu, od projektanata do izvođača. Jedan izvor istine (one source of truth) je termin koji se koristi za bazu podataka na koju se pozivaju svi članovi tima, ujedno je i princip na kome se zasnivaju BIM 360 servisi. Ovakav pristup povećava efikasnost izrade i eliminiše mogućnost trošenja vremena na zastarelim verzijama. Usluge koje pruža BIM 360 su sigurne, a mogu se prilagoditi i skalirati prema potrebama korisnika.

 

AUTODESK BIM 360 - SERVISI

BIM 360 DOCS


BIM 360 Docs veb servis omogućava da ceo projektni tim gradi prema tačnoj verziji dokumenata, planova i 3D modela. Ušteda vremena, smanjenje rizika i smanjenje grešaka u projektima izgradnje su prednosti korišćenja programa BIM 360 Docs.


BIM 360 Docs predstavlja kompletno, povezano rešenje za upravljanje 2D planovima, 3D modelima i drugim dokumentima projekta. Napravljen naročito za projekte u izgradnji, BIM 360 Docs je osmišljen tako da povezuje dizajnere, investitore, preduzimače i timove izvođača projekta. Ceo tim ima pristup najnovijim dokumentima (i svim ostalim verzijama) preko cloud-a, kao i komentarima nastalim uz nove verzije dokumenata. Tako se izbegavaju prekomerni troškovi, kašnjenja i prepravke na licu mesta. Pristup dokumentima se može kontrolisati, tako da samo određeni saradnici imaju pristup pojedinim dokumentima.

BIM 360 DESIGN - Revit


Predstavlja skup servisa koji omogućavaju rad na Revit projektima koji se nalaze na cloud-u. Funkcionalnost BIM 360 Design-a omogućava članovima timova bilo u okviru jedne kompanije ili više kompanija da sarađuju na projektima, centralizujući podatke. Uprošćeno rečeno, omogućava Worksharing for Revit, gde je centralni model smešten na cloudu-u. Pristup dokumentima se može kontrolisati, tako da samo određeni učesnici u projektu imaju pristup pojedinim dokumentima. 

BIM 360 DESIGN - Civil 3D


Collaboration for Civil 3D je funkcionalnost u BIM 360 Design-u koja omogućava projektnim timovima bilo u okviru jedne kompanije ili više kompanija da sarađuju na Civil 3D projektima, centralizujući podatke poput XREF fajlova ili Data Shortcut referenci.

Pristup dodatku Collaboration for Civil 3D imaju svi korisnici najma BIM 360 Design-a.

Procedura rada na BIM 360 projektu istovetna je standardnim radnim tokovima koji se koriste u Civil-u 3D, ali umesto da se fajlovi čuvaju lokalno na računaru, uz pomoć Desktop Connector-a, podaci će se smeštati direktno u BIM 360.

BIM 360 DESIGN - Plant 3D


Collaboration for Plant 3D je funkcionalnost u BIM 360 Design-u koja omogućava projektnim timovima bilo u okviru jedne kompanije ili više kompanija da sarađuju na Plant 3D projektima. Korisnici mogu da upravljaju dozvolama, vizuelizuju izmene ili prate napredak projekta. Pojačana saradnja na zajedničkoj platformi za razmenu podataka pomaže u održavanju zahteva za usaglašavanjempodataka, smanjenju mogućnosti gubitka podataka i bolju integraciju radnih tokova projekata.

BIM 360 COORDINATE


BIM 360 Coordinate je BIM proizvod za menadžment i kolaboraciju koji povezuje ceo projektantski tim i pojednostavljuje proces rada BIM projekta od priprema za gradnju do same gradnje. Zasnovan je na cloud-u. Virtuelim pristupom najnovijim 3D modelima i podacima o projektu kroz životni ciklus projekta, BIM 360 Coordinate omogućava brži pregled projekata i efikasnije rešavanje problema, dok plan procesa gradnje napreduje.


Obaveštenja o izmenama, problemima, pitanjima... mogu se postaviti direktno u 3D model na cloud-u kako bi ih ceo tim mogao videti.

BIM 360 LAYOUT


BIM 360 Layout je aplikacija koja je dodatna pogodnost BIM 360 Coordinate servisa, koja omogućava skeniranje tačaka na gradilištu i njihovo prebacivanje u 3D model radi upoređivanja sa tačkama u 3D modelu.

BIM 360 BUILD


BIM 360 Build je menadžment servis za korisnike na terenu. Ovaj program koristi 2D i 3D okruženje adaptirano za mobilne uređaje i upotrebu na gradilištu sa cloud tehnologijom razmene informacija i izveštavanja. BIM 360 Build obaveštava zaposlene na gradilištu o bitnim informacijama, doprinosi poboljšanju kvaliteta i bezbednosti velikih projekata bilo kog tipa i izgradnje.


BIM 360 Build povezuje gradilište i virtuelni 3D model, tako da se međusobno mogu kontrolisati i jedno i drugo okruženje. U servisu se može pregledati projektna dokumentacija, mogu se dodavati slike sa lica mesta, može se komentarisati... i sve to se radi direktno u servisu, koji je dostupan svim saradnicima. Do nedavno se zvao BIM 360 Field.

BIM 360 PLAN


BIM 360 Plan je servis specijalizovan za kolaborativno planiranje izvođenja građevinskih radova. U BIM 360 Plan servisu, pravi se raspored poslova koji je dostupan celom timu, i koji se može ažurirati kako bi ceo tim imao najnovije podatke. Pomoću servisa BIM 360 Plan mogu se pratiti rezultati rada i  praviti izveštaji o tome. Zasnovan je na cloud-u, tako da se može koristiti preko internet pretraživača ili mobilnog uređaja. Sa ovim servisom se mogu dobiti pouzdaniji planovi rada, mogu se smanjiti troškovi gradnje prouzrokovani hiperprodukcijom, viškom inventara i prepravkama.

BIM 360 OPS


BIM 360 Ops je mobilna aplikacija za upravljanje održavanjem objekata. Servis daje mogućnost svim korisnicima da postavljaju zadatke u vidu poruka, slika i videa, kako bi ih tim koji je zadužen za održavanje video i rešio u najkraćem roku i poslao povratnu informaciju korisniku.

UPIT

KURS

TEHNIČKA PODRŠKA

BESPLATNE INFORMACIJE

KORISNE ADRESE

DODACI

© 2023 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.