TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Autodesk sertifikati

Autodesk izdaje dve vrste sertifikata: sertifikat o odslušanom kursu i sertifikate o poznavanju rada u odgovarajućem programu na osnovu položenog Autodesk Professional ispita.

SERTIFIKAT O ODSLUŠANOM KURSU   POLAGANJE AUTODESK PROFESSIONAL ISPITA
     

Po odslušanom kursu dobija se zvanični sertifikat firme Autodesk u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu. 

Svaki Autodeskov sertifikat nosi jedinstven broj, ulazi u Autodeskovu bazu polaznika i važi u celom svetu!

 

Kao autorizovani Autodesk centar za sertifikaciju (Autodesk Authorised Certification Center) organizujemo polaganje ispita za zvanične Autodesk sertifikate o poznavanju rada u odgovarajućem programu. 

U ovom trenutku Autodesk omogućava polaganje ispita - Professional exam za sledeće programe: AutoCAD, AutoCAD Civil3D, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds max, Autodesk Maya. Trajanje ispita je do 120 minuta.

Cena polaganja ispita je 90 EUR po srednjem kursu NBS + PDV20%

Prelazak na stranu: Prijava za Autodesk Professional ispit