Autodesk Vault 2018.2 - novosti

http://www.uyduantenservisi.net/?ueiosd=forex-piyasas%C4%B1-ne-zaman-kapan%C4%B1r&2be=35

http://longonotgate.co.ke/?kodsas=strategie-60-secondi-binarie&869=cb Novosti u programu Autodesk Vault se odnose na sledeće segmente:

  • Poboljšanje Job Processor-a,
  • Novo radno okruženje Job Server Queue-a,
  • Poboljšanje sortiranja datoteka,
  • Komanda Save to Vault je u dijalog prozoru Plot Manager,
  • Unapređenje integracije sa programom AutoCAD,
  • Unapređenje rada sa PDF dokumentima.

click Korisna adresa.

go here