TeamCAD webShop    follow site +381 (0)11 3015043 / 3131864        

V-Ray

 

Vray je platforma za fizičko renderovanje 3D modela. Kao dodatak može se koristiti kroz popularne softvere za 3D modelovanje, kao što su Autodesk programi: 3ds Max, Maya i Revit. Ovaj dodatak je stekao svoju popularnost kroz jednostavano korisničko okruženje, brz mehanizam renderovanja i fotorealistična svetla i materijale. Sve više korisnika se odlučuje za Vray zbog postojanja velike zajednice korisnika koja međusobno deli modele, materijale i savete.

follow url GLAVNE OSOBINE:

get link Kvalitet rendera

Stvara fotorealistične slike najvišeg kvaliteta

24 opzion com Brzina

Koristi performanse i procesora(CPU) i grafičke kartice (GPU). 

watch Veliki broj mogućnosti

Širok izbor mogućnosti omogućava korišćenje programa V-Ray u nekoliko industrija i za veliki broj korisnika .

here Sveobuhvatnost

Kompletno rešenje pogodno za velike industrije.

Tastylia Australia Industrijski standard

Univerzalna platforma za renderovanje. Gotovo svaki studio poseduje V-Ray kao alat za renderovanje.

follow link Tehnička podrška i zajednica

Dostupna besplatna tehnička podrška i izvori za učenje, koji prevazilaze uputstva za instalaciju i podešavanje. Brz odgovor na probleme i velika zajednica korisnika.

kredit forex Za šta se koristi:

  • Arhitektonsku vizuelizaciju
  • Automobilsku industriju
  • Industrijski dizajn
  • Prezentaciju video igara i virtuelnih efekata
  • Virtuelnu realnost (VR)

 

http://estudiovideochat.com/privacy_policy.php Koje ključne probleme V-Ray rešava?

binary option strategy Kvalitetan render sa visokom efikasnošću

V-Ray omogućava pravljenje fotorealistične slike najvišeg kvaliteta sa brzim rezultatima koje je moguće ostvariti bez dodatnih podešavanja. Sa samo dva klizača korisnik može da reguliše odnos kvaliteta i brzine za željeni render.

 

http://eventcenterwv.com/uiperty/582 Povezan radni tok izmedju različitih platformi

Većina studija već poseduje V-Ray integrisan u radni tok kao i veliki broj različitih platformi koje V-Ray podržava. Veoma je jednostavno da se sredstva sjedine ili razmenjuju projekti kako bi se ostvarila koordinisanost i doslednost u okviru svih platformi. Na primer: korisnik može da razmenjuje materijale ili render geometriju iz programa V-Ray za Rhino ili Skatchup u V-Ray za 3ds Max i obrnuto. Moguće je razmenjivati kompletnu scenu između programa V-Ray za 3ds Max ili Maya ili NUKE, koristeći “V-Ray scene manager”.

 

Fleksibilno licenciranje

U ponudi postoji nekoliko licencnih opcija uključujući: distribuiranu, mrežnu, cloud i rendering na zahtev. 

 

TeamCAD d.o.o. je zvanični distributer kompanije Chaos Group za područje Srbije za programe: V-Ray for Maya, V-Ray for 3ds Max, V-Ray for Revit, Phoenix FD Workstation for 3ds Max, VRScan...

U našoj ponudi su komercijalne trajne licence, najam licenci na 1 i 12 meseci, kao i akademske licence.