Tel: +381(0)11 3015043  -  Vodeći Autodesk partner u Srbiji sa preko 20 godina iskustva i preko 550 klijenata!

SMATSA - Beograd

Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. osnovana je krajem 2003. godine, zamenjujući dotadašnju Saveznu upravu za kontrolu letenja u domenu davanja usluga u oblasti vazdušnog saobraćaja. Agencija je članica najznačajnijih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, CANSO, IACA).

U toku marta 2010. godine, TeamCAD je uspešno implementirao veći broj licenci programa AutoCAD MAP 3D 2010 i Autodesk Raster Design 2010 u Agenciji za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. i održao kurs za zaposlene. Polaznici su pohađali kurs na kojem su obrađene teme vezane za napredne tehnike rada u programu AutoCAD MAP 3D 2010 kao što su vezivanje alfa-numerčkih baza podataka i grafike, izrada tematskih vazduhoplovnih karata...

Korisna adresa: http://www.smatsa.rs/

Pratite nas

  Facebook
  Twitter
  Linkedin

  Screencast

Kontakt

TeamCAD d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10G / 254
11070 Novi Beograd  
Srbija
Tel: +381 (0)11 3015043, 3112707
Fax: +381 (0)11 2607725

Web: www.teamcad.rs 
E-mail: office@teamcad.rs
       podrska@teamcad.rs

TeamCAD podaci

PIB: SR103738055
PDV: 173144985
Šifra delatnosti: 72200
Matični broj: 20011025

Žiro računi:
205-85272-61 Komercijalna banka 
285-2081000000167-35 Sberbank
250-1210000425030-39 Eurobank