Tel: +381(0)11 3015043  -  Vodeći Autodesk partner u Srbiji sa preko 20 godina iskustva i preko 550 klijenata!

Crtanje izometrijskih crteža

AutoCAD i AutoCAD LT mogu simulirati izgled 3D objekta iz određenog ugla gledanja duž tri glavne ose. Ipak, iako izometrijski crtež izgleda kao 3D, on je ustvari 2D prikaz. Ovom metodom crtanja ne mogu se dobiti informacije o 3D rastojanjima i površinama, prikazati objekti iz raznih perspetktiva ili automatski ukloniti zaklonjene linije.

Da bi se stvorio utisak dubine crteža, u izometrijskom crtežu vertikalne linije se crtaju pod uglom od 90º, a horizontalne linije pod uglom od 30º ili 150º.

Počinje se podešavanjem Grid i Snap režima uz pomoć jedne od navedenih metoda:

  • Komandom SNAP, zatim biranjem opcije STYLE i podešavanjem stila na ISOMETRIC.
  • Od ponuđenih Snap Type opcija, odabrati Isometric Snap.

Kursor će promeniti oblik: jedna osa ostaje vertikalna, druga je u pravcu ugla pod kojim se crtaju horizontalne linije. Početni mode kursora je leva izo-ravan: u liniji sa levom stranom izometrijskog crteža. Za prebacivanje u sledeću od dve preostale izo-ravni (Desna ili Gornja), koristi se taster F5. Uz pomoć CTRL+E tastera moguće je prebacivanje na bilo koju od tri ponuđene ravni, a isti efekat se postiže upisivanjem u komandnu liniju ISOPLANE, zatim izborom leve, desne ili gornje ravni.

Da bi se nacrtao krug pri ovim podešavanjima, startuje se ELLIPSE komanda i izabere se ISOCIRCLE opcija (ako je potreban luk, iseče se Isocircle).

Za definisanje izgleda teksta i dimenzija u izometrijskom crtežu potrebno je samo par koraka

  • Tekst

Potrebno je kreirati dva nova tekst stila, jedan sa Oblique Angle od 30º, a drugi sa  -30º. Korišćenje stilova teksta zavisi od lokacije na izometrijskom crtežu, odnosno linije na koju se tekst odnosi i na taj način menja se ugao rotacije teksta kao na slici.

  • Dimenzije
    Potrebno je kreirati dva nova stila za dimenzionisanje, po jedan za svaki od prethodno kreiranih stilova teksta, zatim uz pomoć komande DIMALIGNED dimenzionisati. Takođe se koristi DIMEDIT komanda, opcija OBLIQUE, da bi se dodelio odgovarajući  Obliquing Angle (ugao zakošenja od 30º ili -30º). Ovo se može postići samo sa jednim stilom dimenzionisanja, ali je vizuelna kontrola bolja sa dva definisana ugla.

S obzirom da je potrebno dosta vremena da se inicijalno podesi fajl i počne sa crtanjem izometrijskog crteža, treba razmisliti o tome da se odvoji vreme za defiinisanje šablona koji bi se pozivao svaki put kada je potrebno raditi izometrijski crtež.

Pratite nas

  Facebook
  Twitter
  Linkedin

  Screencast

Kontakt

TeamCAD d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10G / 254
11070 Novi Beograd  
Srbija
Tel: +381 (0)11 3015043, 3112707
Fax: +381 (0)11 2607725

Web: www.teamcad.rs 
E-mail: office@teamcad.rs
       podrska@teamcad.rs

TeamCAD podaci

PIB: SR103738055
PDV: 173144985
Šifra delatnosti: 72200
Matični broj: 20011025

Žiro računi:
205-85272-61 Komercijalna banka 
285-2081000000167-35 Sberbank
250-1210000425030-39 Eurobank