go site            TeamCAD webShop    source link +381 (0)11 3015043 / 3131864        

TeamCAD reference - Studije slučajeva

Vertex Star - Kragujevac

http://www.tangotec.com/?sitere=mayfair-options-review&912=a1 VERTEX STAR d.o.o. iz Kragujevca se bavi projektovanjem i inženjeringom mašina i opreme, fokusiran prevashodno na mašine i opremu za proizvodnju čelika i metala u opšte. U to spadaju peći za primarnu i sekundarnu metalurgiju, kao i mašine i oprema za kontinualno livenje i vruće i hladno i valjanje i sva prateće oprema koja koristi u železarama i valjonicama.

http://pianoforte.com.au/?porawa=kki-forex-rates&cad=9d Klijenti kompanije Vertex Star d.o.o. su globalni lideri u tehnologiji proizvodnje metala. Autodesk Inventor se već nekoliko godina vrlo uspešno koristi za projektovanje i inženjering opreme za kontinualno livenje čelika. Specifičnost projektovanja kolega iz Vertex Star-a uz pomoć Inventora je parametarska priprema 3D modela, crteža i lista materijala. Na taj način je moguće dobiti čitave familije tipskih mašina.

Köp Cialis Kristianstad Prednosti ovako naprednog korišćenja Inventora su sledeće:

  • Kraće vreme izrade tehničke dokumentacije i samim tim smanjenje troškova;
  • Veća tačnost i lakša kontrola dokumentacije;
  • Automatsko dobijanje lista materijala;
  • Povezanost sa PDM sistemom.

here  

go site „Uz podršku TeamCAD-a vrlo uspešno ispitujemo i koristimo napredne mogućnosti Inventora“

Nenad Božić, dipl.inž.maš, direktor i vlasnik Vertex Star d.o.o.

Korisna adresa: www.vertex-star.com