CAD/BIM konsalting, trening i softverska rešenja         TeamCAD webShop +381 (0)11 3015043 / 3131864       

Projektovanje aerodroma

browse this site

http://officeinsights.se/?limon=bin%C3%A4ra-optioner-hj%C3%A4lpmedel&158=1b Transoft Solutions programska rešenja za projektovanje aerodroma i pratećih objekata omogućavaju najnoviju tehnologiju za projektovanje najsloženijih betoniranih platformi na aerodromu, rulnih staza i aerodromskih pista. 

http://nottsbushido.co.uk/hotstore/Hotsale-20150822-217380.html Programska rešenja iz oblasti  aerodroma i pratećih objekata su sledeća:

buy strattera no prescription - AviPLAN – Vodeći paket programa za projektovanje, planiranje i funkcionisanje aerodroma. Uključuje sledeće programe: 

  • AviPLAN Airside Pro – Napredni program za simulaciju taksiranja i parkiranja aviona. Omogućava obimnu biblioteku 2D i 3D elemenata, simulaciju kretanja aviona i vozila, projektovanje signalizacije, analizu zaokreta rulnih staza…
  • AviPLAN Airside – Program sa osnovnim funkcijama za simulaciju menevrisanja i parkiranja aviona. Omogućava jednostavno planiranje i projektovanje  manevarskih površina aerodroma obuhvatajući alate koji služe za analizu putanja kretanje aviona, preko pravljenja dijagrama potiska motora putničkog aviona, do projektovanja  parking pozicija;
  • AviPLAN Turn Pro – Program za skretanje i analize kretanja aviona i pomoćnih aerodromskih vozila baziran na CAD-u. Program omogućava preciznost, pouzdanost i efikasnost u svim 2D i 3D procenama kretanja po betoniram terenima na aerodromu, rulnim stazama i pistama; 
  • AviPLAN Turn – Program koji objedinjuje osnove kao što su obimne biblioteke aviona i pomoćnih aerodromskih vozila sa intuitivnim, korak po korak, projektantskim alatima kako bi se pojednostavila simulacija menevrisanja aviona. 

any options demo - Aircraft Data Viewer  – Pametna elektronska baza podataka za bilo koga ko ima potrebu za brzim i lakim pristupom tačnim specifikacijama aviona. Ova biblioteka sadrži ključne podatke i grafičke ilustracije za više od 450 modela aviona. 

iq optiomn  

click

valutahandel api

vinnande strategi binära optioner Tags: Projektovanje aerodroma