go to link            TeamCAD webShop    https://digitrading.biz/it/trading-forexcfd/ forex trading and how it works +381 (0)11 3015043 / 3131864        

AutoCAD Plant 3D i AutoCAD P&ID implementacija

get link AutoCAD Plant 3D i AutoCAD P&ID su programi za projektovanje u procesnoj industriji. AutoCAD P&ID se koristi za izradu procesnih šema i instrumentalnih dijagrama, dok Autodesk Plant 3D omogućava modelovanje u cevi, opreme i nosećih konstrucija u 3D prostoru. U toku projektovanja3D modela, moguće je osloniti se na šeme i dijagrame urađene u programu AutoCAD P&ID i izvršiti automatsku proveru i poređenje između šema i dijagrama u odnosu na 3D model.

click TeamCAD AutoCAD P&ID implementacija obuhvata:

 • Analizu postojećih radnih tokova
 • Planiranje primene u projektovanju i nabavci hardverskih i softverskih rešenja
 • Obuka korisnika
 • Prilagođavanje programa prema zahtevima klijenta:
  • Podešavanje projektnih podataka
  • Podešavanja SQL baze podataka
  • Definisanje dodatnih parametara i povezivanje sa odgovarajućim objektima
  • Definisanje okvira i zaglavlja i njihovo povezivanje sa podacima projekta
  • Definisanje prototip crteža
  • Definisanje novih i izmene postojećih simbola, dodavanje karakteristika i povezivanje sa podacima.
  • Kreiranje šablona za automatsko generisanje izveštaja, lista linija, opreme i instrumenata.
  • Kreiranje prototip projekta
 • Konsultacije i podrška

follow

source TeamCAD AutoCAD Plant 3D implementacija obuhvata:

 • Analizu postojećih radnih tokova
 • Planiranje primene u projektovanju i nabavci hardverskih i softverskih rešenja
 • Obuka korisnika
 • Prilagođavanje programa prema zahtevima klijenta:
  • Podešavanje projektnih podataka
  • Podešavanja SQL baze podataka
  • Definisanje dodatnih parametara i povezivanje sa odgovarajućim objektima
  • Definisanje okvira i zaglavlja i njihovo povezivanje sa podacima projekta
  • Definisanje prototip crteža
  • Izmene i dopune kataloga 3D elemenata i dodeljivanje podataka
  • Kreiranje specifikacija
  • Definisanje prototip crteža za generisanje izometrika
  • Podešavanje pravila za izradu izometrika
  • Definisanje prototip crteža za izradu ortogonalnih projekcija
  • Kreiranje šablona za automatsko generisanje izveštaja, predmera i predračuna opreme i materijala.
  • Kreiranje prototip projekta
 • Konsultacije i podrška

Najveća TeamCAD referenca na području implementacije i prilagođavanja programa AutoCAD Plant 3D i AutoCAD P&ID je kompanija NIS – Naučno tehnološki centar iz Novog Sada. 

Ukoliko imate dodatna pitanja molimo vas da nas kontaktirate.