CAD/BIM konsalting, trening i softverska rešenja         TeamCAD webShop +381 (0)11 3015043 / 3131864       

Sastavnica u programu AutoCAD Mechanical

köpa Viagra snabb leverans Kreiranje sastavnica u AutoCAD Mechanical-u je vrlo jednostavno. Oslanja se na BOM (Bill Of Materials), tako da je veći deo posla automatizovan.

navigate here Da bi prikazali tehniku kreiranja sastavnica, krenućemo od jednostavnog primera.
Nacrtaćemo dva pravougaonika dimenzija 100x10mm. Zadaćemo šrafuru (slika 1).

find more information Image

http://steprightup.com.au/?penisko=top-rated-dating-sites-2016 Slika 1 – Početni crtež

http://thermovolt.se/?selimorno=bin%C3%A4ra-optioner-youtube&629=19 Iz AM: Content linije alata biramo alat Screws. Prikazuje se Screw Conection dijalog prozor (slika 2).

courtage binära optioner Image

http://generalclad.com/?serebro=opzioni-binarie-trader-auto&58c=b1 Slika 2 – Screw Connection dijalog prozor

site rencontre ado avis Biramo taster Screw. Prikazuje se dijalog prozor Select a Screw (slika 3).

you could try this out Image

http://www.androidnewsheads.com/?tylymba=handel-mit-bin%C3%A4re-optionen-in-deutschland&bd0=d5 Slika 3 – Select a Screw dijalog prozor

Cialis på nätet Biramo Hex Head Types, a zatim ISO 4014 i Front View. Vraćamo se u Screw Conection dijalog prozor i biramo M10.
Definišemo podlošku. Biramo taster Washers. Prikazuje se dijalog prozor Select a Washer (slika 4). Biramo Plain, a zatim ISO 7089.

helpful site Image

http://ajm-web-designs.co.uk/sitemap.xml Slika 4 – Select a Washer dijalog prozor

http://rubber.com.au/?kpev=10-year-olds-dating-site Definišemo otvor. Biramo taster Holes. Prikazuje se dijalog prozor Select a Hole (slika 5). Biramo Through Cylindrical, a zatim Normal Metric.

chinese and black dating sites Image

http://mhs.se.loopiadns.com/nytt-nummer-1-2017-av-motorhistoriskt-magasin/ Slika 5 – Select a Hole dijalog prozor

http://swrjustbins.co.uk/post-sitemap.xml Zadajemo i drugu podlošku. Prva i druga podloška su iste.
Definišemo navrtku. Biramo taster Nuts. Prikazuje se dijalog prozor Select a Nut (slika 6). Biramo Hex Nut,zatim ISO 4032 i na kraju Front View.

Image

Slika 6 – Select a Nut dijalog prozor

Definisali smo sve elemente navojnog para. U dijalog prozoru Screw Conection, biramo taster Next. Zadajemo da je pozicija navojnog para na udaljenosti od 20 mm od leve stranice modela. Druga tačka određuje pravac i poziciju navojnog para. Iskoristimo ponuđeni osnap kriterijum Perpendicular (upravnost) i biramo tačku na donjoj stranici drugog pravougaonika. Posle zadavanja druge tačke, prikazuje se Screw Assembly Location dijalog prozor (slika 7). Ako smo zadovoljni pozicijom navojnog para, biramo taster Next.

Image

Slika 7 – Screw Assembly Location dijalog prozor

Preostaje da u dijalog prozoru odaberemo način prikaza navojnog para. Biramo Normal (slika 8), a zatim taster Finish.

Image

Slika 8 – Screw Assembly Grip Representation dijalog prozor

S obzirom da nam je potreban navojni par i sa desne strane modela, ubrzaćemo njegovo kreiranje, kopiranjem postojećeg. Koristimo Power Copy komandu, odaberemo postojeći navojni par. Zadamo poziciju novog navojnog para (20mm od desne stranice pravougaonika) i uz pomoć Perpendicular osnap alata odredimo pravac. Završili smo kreiranje crteža (slika 9).

Image

Slika 9 – Završen crtež

Kreiramo sastavnicu.
Sastavnica se oslanja na BOM (Bill Of Materials). AutoCAD Mechanical je u toku definisanja standardnih elemenata popunio BOM sa njihovim podacima. Možemo ih pregledati izborom komande BOM Database iz linije alata AM:Annotation. Prikazuje se BOM dijalog prozor (slika 10).

Image

Slika 10 – BOM dijalog prozor

Vrednosti u BOM tabeli su izmenjive, tako da ćemo ih kasnije prilagoditi našim potrebama. Ono što nedostaje u listi su dva pravougaonika koji ne pripadaju standardnim elementima. Zatvaramo dijalog prozor.
Iz linije alata AM:Annotation biramo komandu Part Reference, a zatim selektujemo šrafuru gornjeg pravougaonika. Prikazuje se dijalog prozor Part Reff Attributes. Vrednosti popunjavamo kako je prikazano (slika 11)

Image

Slika 11 – Part Ref Attributes dijalog prozor

Isto ponavljamo za donji pravougaonik, s tom razlikom da će naziv ovog objekta biti Donja ploča.
Biramo komandu BOM Database. U BOM listi se pored standardnih elemenata prikazuju i novi objekti koje smo definisali.
Da bi prilagodili BOM listu našim potrebama, biramo taster Properties. Prikazuje se dijalog prozor BOM Properties for ISO (slika 12).

Image

Slika 12 – BOM Properties dijalog prozor

U koloni Capture, menjamo nazive:
ITEM = Br
QTY = Količina
NAME = Oznaka
DESCR = Naziv
MATERIAL = Materijal
Isključićemo prekidače ispred redova BOM_UNITS i DIM jer ih ne želimo u sastavnici.
Preostaje da u BOM listi zamenimo nazive objekata (slika 13).

Image

Slika 13 – BOM Properties dijalog prozor

Biramo taster Apply, a zatim komandu Insert Part List. Prikazuje se Part List ISO dijalog prozor,

biramo tastter Ok i zadamo tačku insertovanja sastavnice (slika 14).
Sastavnica prati izmene crteža, tako da će se bilo kakva promena automatski odraziti i na sastavnicu.
Sastavnica može biti prikazana u prostoru modela i u prostoru papira.

Image

Slika 14 – Sastavnica

U sledećem koraku, označićemo elemente balonima. Biramo komandu  Ballon iz AM:Annotation linije alata,izaberemo opciju auTo, a zatim selektujemo sve objekte. Pozicioniramo balone (slika 15). Oznake u balonima su u direktnoj vezi sa BOM-om, a samim tim i sa sastavnicom. Izmene BOM baze i sastavnice će se automatski odraziti na definisane balone.

Image

Slika 15 – Označavanje balonima

Sastavnica može biti kreirana izvan AutoCAD Mechanical-a, u formatima XLS, MDB, DBF, TXT i CSV, a zatim uvezena u crtež. Isto tako postojeća sastavnica može da se izveze u navedene formate. Komande koje ovo omogućavaju, nalaze se u BOM dijalog prozoru, koji dobijamo posle izbora komande BOM Database (slika 16).

Image

Slika 16 – Izvoz i uvoz podataka