BIM implementacija na bazi programa Autodesk Revit

go site Implementacija BIM rešenja omogućava unapređenje procesa projektovanja u svim fazama prelaskom sa 2D AutoCAD platforme na 3D BIM tehnologiju na bazi Autodesk Revit rešenja čime se ostvaruje veća konkurentnost, produktivnost i bolji kvalitet usluga. Alati za projektovanje su značajna investicija za svaku firmu. Bez obzira na veličinu kompanije povratak uloženih sredstava je najznačajnija potreba svake kompanije. Bez jasne strategije za prelazak na BIM tehnologiju lako se može desiti da korisnici ostanu na starim 2D tehnikama i korišćenju softvera sa kojim su do tada radili.

Seroquel order online TeamCAD metodologija podrazumeva:

 • Zamena ili proširenje hardverskih kapaciteta CAD/BIM radnih stanica.
 • Prelazak na BIM platformu – Autodesk Revit (Architecture/Structure/MEP), Autodesk Robot, Autodesk Structural Detailing itd.
 • Proširenje softverskih kapaciteta i unapređenje kvaliteta projektovanja i komunikacije unutar i između timova.
 • Osposobljavanje projektanata (inženjera i tehničara) za efikasno korišćenje svih kapaciteta.
 • Uspostavljanje i osposobljavanje CAD/BIM administratora.
Implementacija BIM rešenja uključuje i sledeće usluge:
 • Analizu postojećeg Workflow-a klijenta,
 • Savetovanje za prelazak sa 2D CAD-a na BIM,
 • Planiranje primene u projektovanju i nabavci hardverskih i softverskih rešenja,
 • Analiziranje i izveštavanje o usvajanju BIM alata u projektnim timovima i na nivou kompanije,
 • Inicijalna obuka za programe Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, Autodesk Robot itd. po zvaničnim Autodesk materijalima uz zvanični Autodesk sertifikat,
 • Organizovanje naprednih obuka i radionica tako da se dosegnu zahtevani rokovi projekta,
 • Pilot projekti - Konsalting na određenom projektu, obuka i rešavanje problema kada uslovi poslovanja ne dozvoljavaju usporenje zbog klasičnih obuka korisnika,
 • Savetovanje i pomaganje u pravljenju i održavanju usvojenih protokola generisanja dokumentacije u skladu sa BIM tehnologijom a na osnovu postojeće CAD prakse i standarda u kompaniji klijenta,
 • Savetovanje i kreiranje lokalnih (posebnih) familija elemenata u Revit programima.
Ukoliko imate dodatna pitanja molimo vas da nas kontaktirate.