Autodesk sertifikati

see url TeamCAD je autorizovani Autodesk trening centar i autorizovani Autodesk sertifikacioni centar.

Po odslušanom kursu dobija se zvanični sertifikat firme Autodesk u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu.  

Svaki Autodeskov sertifikat nosi jedinstven broj, ulazi u Autodeskovu bazu polaznika i važi u celom svetu!

 

Tastylia Strips 20mg Tadalafil Ghevarsha International Legal Supplier POLAGANJE AUTODESK PROFESSIONAL ISPITA

Kao autorizovani Autodesk centar za sertifikaciju (Autodesk Authorised Certification Center) organizujemo polaganje ispita za zvanične Autodesk sertifikate o poznavanju rada u odgovarajućem programu.

Prelazak na stranu: Prijava za Autodesk Professional ispit