strategia na opcje binarne            TeamCAD webShop    opzioni binarie riva +381 (0)11 3015043 / 3131864        

click here
Ime i prezime:*
E-mail:*
Izaberite kurs:*
Ocenite sadržaj kursa:*
Izaberite instruktora:*
Ocenite instruktora:*
Kakav je Vaš opšti utisak o TeamCAD trening centru? *
Koliko ste zadovoljni računarskom opremom koja je korišćena tokom kursa?*
Da li bi ste preporučili TeamCAD trening centar ?*
Da li planirate da nastavite da se obučavate za rad u Autodesk softveru?*
Da li planirate da steknete Autodesk certifikaciju za softver za koji ste se edukovali na ovom kursu?*
Da li želite da dobijate dodatne informacije od Autodeska ili TeamCAD-a?*
Da li se slažete da Vaši odgovori budu upotrebljeni od strane TeamCAD-a za interno praćenje kvaliteta?*
Molimo Vas upišite dodatne napomene, predloge i sugestije:
Verifikacioni kod: